Despre

 

Istoricul Palatului Episcopal


Clădirea ce găzduieşte astăzi Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos a fost construită la finele secolului al XIX-lea.
Ierarhul ales de Dumnezeu pentru a zidi un centru pe măsura importanÅ£ei Eparhiei a fost episcopul Partenie Clinceni, care păstoreÅŸte la Dunărea de Jos între anii 1886-1902 ÅŸi care, a dorit împodobirea oraÅŸului GalaÅ£i – reÅŸedinţă episcopală, cu “o strălucită …Catedrală, cu un măreÅ£ Palat Episcopal ÅŸi cu un local pentru Seminar, ca focar de învăţământ religios ÅŸi forţă de întărire a sentimentului naÅ£ional în poporul nostru, pe ambele maluri ale Dunării de Jos”.


În 1887, urmare a demersurilor făcute de Episcopul Partenie, municipalitatea oferă Eparhiei, locul din piaÅ£a „Åžtefan cel Mare”, în faÅ£a Grădinii Publice, pentru construirea Palatului Episcopal. Ceremonia aÅŸezării pietrei de temelie a Palatului s-a oficiat abia în anul 1898, an în care au ÅŸi început lucrările de construire a acestuia, după planurile arhitectului Toma Dobrescu, inginerul constructor fiind A. F. Bădescu.

Noul ÅŸi somptuosul Palat Episcopal a fost inaugurat în ziua de 8 septembrie 1901, în centrul sărbătorii fiind slujba de sfinÅ£ire a capelei cu hramul “Întâmpinarea Domnului”, oficiată de episcopii Partenie al Dunării de Jos ÅŸi Dionisie al Buzăului. Au mai participat la acest moment: Dimitrie Sturdza – preÅŸedintele Consiliului de MiniÅŸtri, Spiru Haret – ministrul Cultelor ÅŸi InstrucÅ£iunii Publice ÅŸi reprezentanÅ£ii autorităţilor locale ÅŸi centrale din cele patru judeÅ£e ale Eparhiei – Covurlui, Brăila, Tulcea ÅŸi ConstanÅ£a.

Datorită arhitecturii sale excepÅ£ionale, pusă în valoare de un parc frumos ÅŸi bine îngrijit, având utilităţi moderne la acea vreme, Palatul Episcopal de la GalaÅ£i a fost vizitat, în mai multe rânduri, de familia regală. Amintim istorica vizită, din 27-28 aprilie 1906, a principelui Ferdinand ÅŸi a principesei Maria, prezenÅ£i la GalaÅ£i pentru ceremonia aÅŸezării pietrei de temelie a Catedralei Episcopale, în contextul aniversării jubileului a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I.

Sub aspect arhitectural, Palatul Episcopal este o clădire impunătoare, cu front lung ÅŸi două aripi perpendiculare, în forma literei greceÅŸti π.
Pentru multă vreme acest palat a rămas un simbol al GalaÅ£iului modern, clădire de o mare eleganţă ÅŸi frumuseÅ£e. DeÅŸi zidită temeinic, aÅŸezată pe lespezi de marmură ÅŸi lucrată impecabil, clădirea a suferit  de-a lungul anilor din cauza deselor ÅŸi puternicelor cutremure, oferind prilejul celorlalÅ£i ierarhi ai Dunării de Jos, să contribuie la refacerea ÅŸi rectitorirea ei. Astfel, între anii 1940 -1942, urmare a cutremurului din 1940, cuviosul Episcop Chesarie Păunescu a refăcut clădirea din temelii.

În anul 1963, în plin regim ateist, Sfatul popular al regiunii GalaÅ£i impunea Eparhiei Dunării de Jos un schimb înÅŸelător prin care Palatul Episcopal era practic confiscat. Problema a fost dezbătută în cadrul Consiliului Eparhial, sub preÅŸedenÅ£ia Episcopului Chesarie Păunescu. În apărarea cauzei Eparhiei s-a invocat legislaÅ£ia canonică ÅŸi statutul Bisericii Ortodoxe Române, cu referire la proprietatea bisericească. Cu toate acestea palatul a fost confiscat ÅŸi transformat în Muzeu de Artă Vizuală, funcÅ£ionând în acest regim mai bine de 40 de ani.

După evenimentele din 1989, PreasfinÅ£itul Părinte Casian, pe atunci arhiereu – vicar al Arhiepiscopului Antim Nica (1975-1994), a iniÅ£iat o serie întreagă de demersuri cu scopul readucerii acestei clădiri în patrimoniul bisericesc, pledând convingător ÅŸi în mod repetat pentru dreptul legitim al Eparhiei de a-ÅŸi relua proprietatea. În 1996, după numeroase insistenÅ£e către autorităţile guvernamentale ÅŸi judeÅ£ene, Eparhia a obÅ£inut cinci săli (Capela ÅŸi spaÅ£iile adiacente), în care s-a organizat o expoziÅ£ie permanetă sub genericul “Patrimoniu eclesiastic al Dunării de Jos”, cu exponate care ilustrau cultura ÅŸi viaÅ£a bisericească din acest spaÅ£iu, în secolele XIX-XX.

În anul 2004, în contextul sărbătoririi la GalaÅ£i, a 500 de ani de la trecerea la cele veÅŸnice a Sfântului Voievod Åžtefan cel Mare al Moldovei, dl. academician Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii ÅŸi Cultelor din acea pedioadă, anunţă, în mod public, decizia de retrocedare.

Cu ajutorul unui Proiect cu fonduri europene, între anii 2012-2014, Palatul Episcopal a fost consolidat ÅŸi restaurat în întregime,  ÎnaltpreasfinÅ£itul Părinte Arhiepiscop Casian, rânduind ca fostul Palat Episcopal să devină “Muzeul Istoriei, Culturii ÅŸi Spiritualităţii CreÅŸtine de la Dunărea de Jos”.

Astfel, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la temeluirea, aici, la gurile Dunării, a Eparhiei Dunării de Jos ÅŸi a sărbătorilor dedicate patronului spiritual al municipiului GalaÅ£i, al Eparhiei ÅŸi al întregii Românii, Sf. Apostol Andrei, în prezenÅ£a ÅŸi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dar ÅŸi a altor ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,  s-a inaugurat, în ziua de 27 noiembrie 2014, Muzeul Istoriei, Culturii ÅŸi Spiritualităţii CreÅŸtine de la Dunărea de Jos ÅŸi s-a sfinÅ£it Capela din interiorul acestui Muzeu, având hramurile “Întâmpinarea Domnului” ÅŸi ”SfinÅ£ii Martiri Brâncoveni”.

 


Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la Dunarea de Jos - vezi brosura